கண்டேன் சீதையை

41 reviews

மிக அழகிய வாழ்வியல் கதை நாயகனும் நாம் நிஜ வாழ்வில் சந்திக்கும் ஒரு சாதாரண குடும்ப தலைவனே. நாயகி நம்மில் ஒருத்தியே..... இவர்கள் இருவருக்கும் நடக்கும் உணர்வுகளே இக்கதை !!!

current price: 600

91% of buyers enjoyed this Novel (87 votes)

Customer Reviws

admin

Test😊😊😊😊😊

admin

Test😊😊😊😊😊

Santhanalakshmi

Hello mam work agavillai mam

Your Reviws